RIS en livestreaming integratie met NotuBiz

10 November 2021

Wilt u de vergadervoorbereiding uit uw RIS kunnen gebruiken in uw AV systeem in de raadzaal? Wilt u bovendien uw livestream voorzien van metadata? De nieuwe koppeling tussen de producten van MVI AudioVisual en NotuBiz maakt dit mogelijk.

Onze softwareproducten, EasyConf en EasyCam, vormen al jaren de basis voor veel vergadersystemen in binnen- en buitenland. Vaak binnen het openbaar bestuur, omdat daar gebruik wordt gemaakt van het houden van stemmingen via het microfoonsysteem. Maar ook omdat wij geautomatiseerd de camera-aansturing, inclusief automatische naamweergave verzorgen, zodat vergaderingen via een livestream publiekelijk beschikbaar zijn. Onze producten ondersteunen deze processen en het versoepelen van de raadsvergadering staat daarbij centraal.

EasyConf is op de hoogte van alles wat zich binnen de vergadering afspeelt: wie spreekt wanneer en over welk onderwerp én wat zijn de stemuitslagen. Deze informatie wordt benut in EasyCam, door geautomatiseerd namen in beeld te projecteren en om stemuitslagen tijdelijk in beeld te brengen. Het voorbereiden van het vergadersysteem met de juiste deelnemers en de agendapunten/stemmingen is daarbij vereist. In de praktijk is deze data echter vaak al beschikbaar in het RIS.

Door de koppeling van EasyConf met NotuBiz is het nu mogelijk de voorbereide vergaderingen inclusief deelnemers te synchroniseren met EasyConf. Uiteraard zorgt de koppeling ervoor dat de vergadering volledig in sync wordt gehouden met NotuBiz. De wijzigingen aan de agenda die worden doorgevoerd in NotuBiz zijn daardoor meteen zichtbaar in EasyConf. Zo koppelt u het RIS aan het AV systeem in de zaal.

Dezelfde koppeling kan wanneer er gebruik wordt gemaakt van de livestreaming van NotuBiz, ook gebruikt worden om alle metadata uit het AV systeem door te sturen naar NotuBiz. Dit zorgt ervoor dat het audiovisuele verslag van de vergadering automatisch (!) verrijkt wordt met agendaindexeringen, sprekersindexeringen en stemuitslagen. Indexeringen zijn bij het terugkijken van de vergadering beschikbaar om snel het juiste agendapunt of spreekmoment in de video te vinden. Dit maakt uw vergaderingenarchief makkelijker doorzoekbaar en verbeterd de ervaring voor kijkers van de livestream.

 

EasyConf Connect, ons derde product, breidt de mogelijkheden van de raadszaal verder uit. EasyConf Connect maakt het mogelijk om deelnemers op afstand deel te laten nemen aan de vergadering. De deelnemer wordt hierbij een wezenlijk onderdeel van de zaal en wordt volledig meegenomen in de geautomatiseerde cameraregie en automatische naamweergave. Bovendien zijn hybride stemmingen mogelijk en worden de sprekersindexeringen op dezelfde manier gegenereerd. Alle metadata van deze hybride vergadering is hierdoor nog steeds volledig beschikbaar via NotuBiz.

Kortom, de nieuwe koppeling versoepelt een deel van de processen rondom de raadsvergadering. Zowel voor fysieke, online als hybride raadsvergaderingen. De koppeling is beschikbaar via MVI AudioVisual en is in nauwe samenwerking met NotuBiz ontwikkelt. O.a. de Gemeente Epe (via Jacot) en de Gemeente Schiedam (via BIS) hebben reeds ervaring opgedaan met de koppeling. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. We geven graag verdere uitleg of een demo van de mogelijkheden.