New workflow integration with Parlaeus

12 September 2022

Do you want to use the prepared meeting agenda from your meeting management system in the AV system of your council chamber? We provide a new workflow integration with Parlaeus. Similar workflow integrations are possible with other meeting management systems, please contact us. This article continues in Dutch, with a focus on Parlaeus customers. 

Nieuw: RIS integratie met Parlaeus

Wilt u de vergadervoorbereiding uit uw RIS kunnen gebruiken in uw AV systeem in de raadzaal? Wilt u bovendien informatie vanuit de zaal terugkoppelen naar het RIS? De nieuwe koppeling tussen de producten van MVI AudioVisual en Parlaeus maakt dit mogelijk.

Onze softwareproducten, EasyConf en EasyCam, vormen al jaren de basis voor veel vergadersystemen in binnen- en buitenland. Vaak binnen het openbaar bestuur, omdat daar gebruik wordt gemaakt van het houden van stemmingen via het microfoonsysteem. Maar ook omdat wij geautomatiseerd de camera-aansturing, inclusief automatische naamweergave verzorgen, zodat vergaderingen via een livestream publiekelijk beschikbaar zijn. Onze producten ondersteunen deze processen en het versoepelen van de raadsvergadering staat daarbij centraal.

EasyConf is op de hoogte van alles wat zich binnen de vergadering afspeelt: wie spreekt wanneer en over welk onderwerp én wat zijn de stemuitslagen. Deze informatie wordt benut in EasyCam, door geautomatiseerd namen in beeld te projecteren en om stemuitslagen tijdelijk in beeld te brengen. Het voorbereiden van het vergadersysteem met de juiste deelnemers en de agendapunten/stemmingen is daarbij vereist. In de praktijk is deze data echter vaak al beschikbaar in het RIS.

Door de koppeling van EasyConf met Parlaeus is het nu mogelijk de voorbereide vergaderingen inclusief deelnemers te synchroniseren met EasyConf. Wijzigingen aan de agenda die in Parlaeus worden doorgevoerd, worden meteen zichtbaar in EasyConf. Daarnaast stuurt de koppeling uitslagen van stemmingen gehouden in het AV, terug naar Parlaeus. Op deze manier koppelt u het AV systeem in de zaal aan uw RIS omgeving bij Parlaeus.

EasyConf Connect, ons derde product, breidt de mogelijkheden van de raadszaal verder uit. EasyConf Connect maakt het mogelijk om deelnemers op afstand deel te laten nemen aan de vergadering. De deelnemer wordt hierbij een wezenlijk onderdeel van de zaal en wordt volledig meegenomen in de geautomatiseerde cameraregie en automatische naamweergave. Bovendien zijn hybride stemmingen mogelijk en worden de sprekersindexeringen op dezelfde manier gegenereerd. Alle metadata van deze hybride vergadering is ook naderhand inzichtelijk te maken en stemuitslagen komen in Parlaeus terecht.

Kortom, de nieuwe koppeling versoepelt een deel van de processen rondom de raadsvergadering. Zowel voor fysieke, online als hybride raadsvergaderingen. De koppeling is beschikbaar via MVI AudioVisual en is in nauwe samenwerking met Parlaeus ontwikkelt. De gemeente Leiden (via AVEX) heeft reeds ervaring opgedaan met de koppeling. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. We geven graag verdere uitleg of een demo van de mogelijkheden.